Genètica del color

Genética del color

* Text extret del web AELR

LABRADOR  RETRIEVER


En genètica un caràcter representa l'expressió visible, mesurable, o quantificable d'un o diversos gens. El conjunt de cromosomes que porten els gens formen el genotip de l'individu, mentre que l'expressió d'aquests gens influïda pel medi ambient constitueix el fenotip.


Per comprendre l'herència del color és indispensable definir diversos termes. En primer lloc hem de saber que hi ha una relació de dominància i recessivitat entre els gens que determinen el color. Els gens dominants seran representats per lletres majúscules, i els recessius per minúscules, sempre que un gen recessiu es trobi aparellat amb un dominant aquest últim impediran l'expressió en el fenotip del gen recessiu, encara que aquest gen apareixerà en el genotip de l'individu. Els gens estan formats per parells d'al·lels que s'hereten de forma independent de cada progenitor, i que se situen en el cromosoma en un determinat loci. Entre aquests al·lels es van a establir relacions de tipus epistàtiques o hipostaticas segons deixin expressar o tapin els gens a què fan referència.


Els gens que transmeten el color són dos parells, i les seves relacions de dominància / recessivitat i epi / hipostasia són les següents:


- Gen B: transmet el color negre, és dominant sobre la xocolata i recessiu respecte el groc.


- Gen b: lel hipostàtic que permet la transmissió del color xocolata i és recessiu respecte al negre i groc.


- Gen E: Aquest gen no transmet un color determinat, és l'al·lel epistático que actua anul·lant la dominància del color groc, i per tant permet l'expressió de la xocolata o del negre.


- Gen e: lel hipostàtic respecte de l'E, que permet l'expressió del color groc dominant sobre el color negre i xocolata.


La combinació d'aquests gens pel que fa al color (Bb) i transmissió (Ee) ens produiran 9 exemplars diferents amb els següents mapes genètics:LABRADORS NEGRES


EE BB : Negre dominant pur
EE Bb: Negre portador de xocolata.
Ee BB: Negre portador de groc.
Ee Bb: Negre portador de groc i xocolata.


LABRADORS GROCS


ee BB: Groc pur, amb pigmentació normal.
ee bb: Groc portador de xocolata, amb falta de pigmentació negra a mucoses.
ee Bb: Groc amb pigmentació normal a mucoses, portador de negre i xocolata.


LABRADORS XOCOLATES


EE bb: Xocolata pur.
Ee bb: Xocolata que podrà produir segons el seu encreuament cadells dels tres colors.

 


De totes les possibles combinacions d'aquests nou genotips s'obtenen 44 creuaments diferents que especifiquem a continuació amb els seus tipus i porcentatges:


¡PON UN LABRADOR EN TU VIDA!

Enlaces de interés

A continuación encontraran varios enlaces de interes sobre las distintas caracteristicas y tipicidades de la raza Labrador Retriever.